Maziva

Maziva lze obecně rozdělit na dva druhy - kapalná a pevná.

Olejová maziva zahrnují tekutá maziva, jako jsou minerální oleje, syntetické oleje a rostlinné oleje. Tyto oleje se používají především v oblastech, kde se vyžaduje dobrá průchodnost maziva, jako jsou ložiska a převody.

Kapalná maziva lze dělit podle oblasti použití do několika kategorií:

  1. Motorová maziva - používají se pro mazání spalovacích motorů v automobilech, lodích, letadlech a dalších dopravních prostředcích.

  2. Průmyslová maziva - používají se pro mazání strojů a zařízení v průmyslu, jako jsou například hydraulické a pneumatické systémy, převodovky, ložiska, řetězy a další.

  3. Transformátorová maziva - používají se pro izolaci a chlazení výkonových transformátorů v elektrických sítích.

  4. Maziva pro zemědělství - používají se pro mazání zemědělských strojů a zařízení, jako jsou traktory, kombajny, orby a další.

  5. Maziva pro potravinářský průmysl - používají se pro mazání strojů a zařízení používaných v potravinářském průmyslu, kde je nutné mít maziva s nízkou toxicitou a schválením pro použití v potravinách.

  6. Speciální maziva - používají se pro speciální účely, jako jsou maziva pro letectví, kosmonautiku, armádu, sportovní zařízení a další.

Tuhá maziva zahrnují tuky, masty a pasty. Tyto maziva se používají v oblastech, kde je nutné, aby mazivo zůstalo na svém místě a nepohybovalo se, jako jsou závity a šrouby.

Tuhá maziva lze obecně dělit podle oblasti použití na tři kategorie:

  1. Molybdosulfidová maziva - používají se v extrémních podmínkách s vysokými tlaky a teplotami, jako jsou například těžba a zpracování kovů. Tato maziva obsahují disulfid molybdeničitý, který je velmi odolný vůči tlaku a tření.

  2. Grafitová maziva - používají se v oblastech s nízkými otáčkami a vysokým tlakem, jako jsou například ložiska a spojky. Grafitová maziva mají vynikající třecí vlastnosti a jsou schopna snižovat tření a opotřebení.

  3. Keramická maziva - používají se v extrémních podmínkách, jako jsou například vysoké teploty a oxidace. Keramická maziva jsou velmi odolná vůči korozi a chemickým reakcím a mají vynikající třecí vlastnosti.

Tření - tribotechnika kolem nás