Aditiva do motorových olejů

Motorové oleje obsahují nejčastěji tato aditiva:

  • antioxidanty - potlačují stárnutí oleje (oxidaci) a tedy změnu jeho vlastností
  • detergenty - čistí omývané plochy a zabraňují tak vzniku usazenin
  • disperzanty - udržují v oleji rozptýlené látky, které by se jinak usazovaly na různých částech motoru
  • protikorozivní přísady - chrání před korozí omývané plochy
  • modifikátory viskozity - zajišťují vhodnou viskozitu oleje a její vhodnou změnu v závislosti na teplotě
  • depresanty - snižují bod tuhnutí oleje
  • protipěnící přísady - snižují resp. potlačují pěnění při proudění oleje v motoru
  • modifikátory tření - zlepšují třecí vlastnosti

Aditiva se do motorových olejů přidávají již ve výrobě. Jejich účinnost v životním cyklu olejů může v závislosti na podmínkách provozu klesat dříve, než by odpovídalo doporučenému plánu jejich výměny. To lze řešit dodatečnou aditivací. Doplňková aditiva nesmí měnit základní funkční vlastnosti olejů. Mohou přinášet ovšem i nadstandardní výhody díky vyšší ceně umožňující užití i takových mechanismů účinku, které není v sériové výrobě olejových maziv možno z ekonomických důvodů uplatnit.

Tření - tribotechnika kolem nás