Tribologie

Tribologie je vědecký obor, zabývající se procesy tření, opotřebení a mazání.

Tribologie je vědecký obor, zabývající se procesy tření, opotřebení a mazání.

Při vzájemném pohybu dvou nebo více materiálů, popřípadě při interakci materiálu s prostředím dochází ke ztrátě materiálu z povrchu, což je proces známý jako opotřebení. Hlavní typy opotřebení jsou odírání, tření (přilnavost a soudržnost), eroze a koroze. Opotřebení lze minimalizovat povrchovou úpravou pevných látek nebo pomocí maziv (pro kluzné nebo valivé opotřebení).

Praktickými otázkami tribologie se zabývá tribotechnika.

Tribologie se uplatňuje při návrhu ložisek, pístových motorů a dalších strojů, ale zasahuje do téměř všech ostatních aspektů moderních technologií. Správně zvolená povrchová úprava a mazání snižují tření pevných částí až na nulu, což minimalizuje opotřebení a výrazně snižuje spotřebu energie.

Viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tribologie

Tření - tribotechnika kolem nás