Tribotechnika

Tribotechnika je jedním z oborů tribologie, který se zabývá aplikací výsledků tribologie v praxi.

Tribotechnika je jedním z oborů tribologie, který se zabývá aplikací výsledků tribologie v praxi.

Tribotechnika - (z řeckého tribos - tření) se zabývá komplexně, praktickým řešením otázek, týkajících se tření, opotřebení a mazání.

Tribotechnická diagnostika je jednou z metod technické diagnostiky využívající maziva jako média pro získání informací o dějích a mechanických změnách v technických systémech.

Tření - tribotechnika kolem nás