Vznětové (naftové) motory

Funkční části vznětových motorů, u nichž dochází ke tření

U vznětových motorů (dieselů) se také jako u zážehových motorů vyskytuje tření v pístech a válcích, ale existují i některé specifické části, kde dochází ke tření:

 1. Válce a písty: Tření mezi pístem a válcem vytváří třecí ztráty. Píst se pohybuje nahoru a dolů v válcové komoře a tření se vyskytuje v místech, kde jsou těsnění mezi pístem a válcem.

 2. Klikový mechanismus: Tření se vyskytuje také v klikovém mechanismu, kde se ojnice pohybují po hřídeli a tlačí na klikovou hřídel, která se otáčí a pohání převodovku.

 3. Ventily: Ventily jsou ovládány vačkovým hřídelem, který otvírá a zavírá ventily v přesném časovém intervalu. Toto otvírání a zavírání ventilů způsobuje tření a opotřebení v místech, kde jsou ventily umístěny.

 4. Vstřikovací systém: Vstřikovací systém vstřikuje naftu do válcové komory, kde dochází k jejímu spálení a uvolňování energie. Vstřikovací systém obsahuje několik důležitých součástí, jako jsou vstřikovače, čerpadla a trubky, které se vzájemně třou a mohou být náchylné k opotřebení.

 5. Hlava válce - hlava válce u dieselových motorů musí být navržena tak, aby dokázala pracovat při vysokých teplotách a tlacích. To může vést k opotřebení a tření na povrchu hlavy válce a ventilech.


Rotační vstřikovací čerpadla

Rotační vstřikovací čerpadlo je poháněno rozvodovým mechanismem motoru, zpravidla řemenovým převodem.

Podle způsobu vytváření vysokého tlaku je rozdělujeme na:

 • čerpadla s axiálním pístem (VE)
  stlačují palivo jedním pístem, pohybujícím se axiálně vůči hnací hřídeli čerpadla
 • čerpadla s radiálními písty (VR)
  stlačují palivo více písty, uspořádanými radiálně vůči hnací hřídeli čerpadla

Vstřikovací systém čerpadlo-tryska

Předností systému čerpadlo-tryska jsou vysoké vstřikovací tlaky, až 2050 barů, a přesná regulace procesu vstřikování. Uvedené přednosti mají příznivý vliv na výkon motoru, emise výfukových plynů a spotřebu paliva. Každý válec má svou jednotku čerpadlo-tryska. Jednotky jsou umístěny v hlavě válců a přes vahadla poháněny od vačkové hřídele.

Vstřikovací systém čerpadlo-tryska bývá též označován PD (Pumpe Düse) nebo UIS (Unit-Injektor-System).

Vstřikovací systém Common Rail

Pojem „Common Rail“ (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření vysokého tlaku a samotné vstřikování paliva je u tohoto systému řešeno odděleně. Vysoký tlak paliva, potřebný ke vstřikování, vytváří oddělené vysokotlaké palivové čerpadlo.

Vysoký tlak paliva, potřebný ke vstřikování, vytváří oddělené vysokotlaké palivové čerpadlo. Takto vytvořený vysoký tlak paliva se akumuluje ve vysokotlakém zásobníku paliva (Railu) a dále je prostřednictvím krátkých vstřikovacích potrubí přiváděn ke vstřikovacím ventilům jednotlivých válců. Vysokotlaké palivové čerpadlo bývá poháněno zpravidla rozvodovým mechanismem motoru.

Tření - tribotechnika kolem nás