Převodovky a rozvodovky

Převodovky slouží k převodu výkonu a momentu z motoru na kola. Hlavním úkolem převodovky je umožnit změnu převodového poměru mezi motorem a koly vozidla v závislosti na rychlosti vozidla a jízdních podmínkách. Převodovky mohou mít různé počty převodových stupňů, v závislosti na tom, jaký typ vozidla a účel bude používán. Převodovky obsahují mnoho funkčních částí, u kterých dochází ke tření. Patří sem například ozubená kola, ložiska, spojky, řadicí mechanismus, hřídele a další součásti. Tření mezi ozubenými koly a ložisky je zpravidla nejvýznamnější.

Rozvodovky jsou součástí pohonné jednotky automobilu a jsou zodpovědné za přenos výkonu od motoru k hnacím kolům a změnu směru otáčení vstupního a výstupního hřídele. Hlavní funkční části rozvodovky jsou ozubená kola, která umožňují změnu rychlosti a směru otáčení výstupního hřídele. Tato ozubené kola jsou v kontaktu s ozubenými koly v motoru a hnacími koly, a tak dochází k tření v těchto částech. Další funkční částí rozvodovky jsou spojky, které umožňují oddělení výstupního hřídele od motoru a následnou změnu rychlosti. I v těchto částech dochází k tření.

Tření - tribotechnika kolem nás